}


مزایده سواری پراید مدل 97 سفید(ایران مزایده)


مزایده سواری پراید مدل 97 سفید(ایران مزایده)
Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194188
استان برگزاری: مرکزی
قیمت : 61,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/09/01
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایدهسواری پراید مدل 97 سفید -توسط كارشناس رسمي دادگستري ارزیابی گردید .اتومبیل مزبوردر قبال قسمتی از طلب بستانكار و نیم عشر اجرائی وهزينه هاي اجرايي متعلقه درروز سه شنبه 1399/9/18از ساعت ...... صبح الی ........ظهر در ............... و مزايده از مبلغ ششصد وده میلیون ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی خریدار فروخته خواهد شد خریداران می توانند قبل از برگزاری مزايده از اتومبیل موردمزايده واقع در پارکینگ صبا دیدن نمايند و کلیه هزینه ها ی متعلق تا روز برگزاری مزايده به عهده بدهکار است کلیه بدهی های مربوط و همچنین بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و سایر هزینه های انتقال به عهده خريدار می باشد و میزان بدهی های مذکور مشخص نیست وتنظیم سند انتقال موکل به ارائه مفاصا حساب از مراجع ذيصلاح و شهرداری است و چنانچه روز مزايده مصادف با تعطیل رسمي غير مترقبه باشد روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مزايده برگزار می گردد...........................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

وانت تویوتا رنگ : سرمه ای مدل : 1983

پراید رنگ : سفید مدل : 87

پراید رنگ : نقره ای مدل : 85

پژو ROA CNG به شماره راهنمایی رانندگی ایران57-496س34مدل 1387رنگ خاکستری متالیک

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.