• car

توضیحات

مزایدهسواری پراید مدل 97 سفید -توسط كارشناس رسمي دادگستري ارزیابی گردید .اتومبیل مزبوردر قبال قسمتی از طلب بستانكار و نیم عشر اجرائی وهزينه هاي اجرايي متعلقه درروز سه شنبه 1399/9/18از ساعت ...... صبح الی ........ظهر در ............... و مزايده از مبلغ ششصد وده میلیون ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی خریدار فروخته خواهد شد خریداران می توانند قبل از برگزاری مزايده از اتومبیل موردمزايده واقع در پارکینگ صبا دیدن نمايند و کلیه هزینه ها ی متعلق تا روز برگزاری مزايده به عهده بدهکار است کلیه بدهی های مربوط و همچنین بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و سایر هزینه های انتقال به عهده خريدار می باشد و میزان بدهی های مذکور مشخص نیست وتنظیم سند انتقال موکل به ارائه مفاصا حساب از مراجع ذيصلاح و شهرداری است و چنانچه روز مزايده مصادف با تعطیل رسمي غير مترقبه باشد روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مزايده برگزار می گردد...........................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

194188

استان برگزاری

مرکزی

قیمت :

61,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه