مزایده سواری سمند ال ایکس رنگ آبی مدل90(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 194182
استان برگزاری : خوزستان
قیمت : 105,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/09/01
مهلت شرکت تا : 1399/09/17
مزایدهسواری سمند ال ایکس رنگ آبی مدل90 -که در ناحيه درب و گلگير عقب سمت راننده ضربه و رنگ داشته،دارای پلاک انتظامی 34 - 418 ج 35 دارای بیمه متعلق به حمزه حیدری كه طبق نظر اتاق اصناف به مبلغ 1/050/000/000 ريال (یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال) ارزيابي شده،از ساعت..................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.