• car

توضیحات

ششدانگ خانه بمساحت 380 متر-

که بر طبق نظریه کارشناس رسمی ملک مزبور دارای سند مالکیت حدود اربعه فعلی ملک با سند مالکیت تطبیق می نماید. عرصه ملک وقف است ( اعیان خانه طلق با عرصه وقف ) وضعیت فعلی ملک بصورت خانه می باشد.ملک بصورت یک طبقه همکف به مساحت عرصه 380 متر مربع و بنای مفید با احتساب بالکن 206 متر مربع میباشد

بنا و مستحدثات : ملک مورد ارزیابی دارای بنا یک طبقه با کاربری مسکونی میباشد .

طبقه همکف بمساحت بالکن 206 متر مربع و یک باریکه سازی در حیاط شامل انباری و سرویس بهداشتی بمساحت 12 متر مربع....................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

194161

استان برگزاری

کرمان

قیمت :

4,000,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه