}


مزایده ششدانگ خانه بمساحت 380 متر(ایران مزایده)


مزایده ششدانگ خانه بمساحت 380 متر(ایران مزایده)
Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194161
استان برگزاری: کرمان
قیمت : 4,000,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/08/30
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
ششدانگ خانه بمساحت 380 متر-

که بر طبق نظریه کارشناس رسمی ملک مزبور دارای سند مالکیت حدود اربعه فعلی ملک با سند مالکیت تطبیق می نماید. عرصه ملک وقف است ( اعیان خانه طلق با عرصه وقف ) وضعیت فعلی ملک بصورت خانه می باشد.ملک بصورت یک طبقه همکف به مساحت عرصه 380 متر مربع و بنای مفید با احتساب بالکن 206 متر مربع میباشد

بنا و مستحدثات : ملک مورد ارزیابی دارای بنا یک طبقه با کاربری مسکونی میباشد .

طبقه همکف بمساحت بالکن 206 متر مربع و یک باریکه سازی در حیاط شامل انباری و سرویس بهداشتی بمساحت 12 متر مربع....................

ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی مگان مدل 90 در کرمان

مزایده پراید رنگ : سفید مدل : 96 در کرمان

پژو پارس رنگ : سفید مدل : 92

پراید رنگ : نوک مدادی مدل : 86

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.