مزایده ششدانگ یک باب خانه در نی ریز(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194158
استان برگزاری: شيراز
قیمت : 340,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/08/30
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایدهششدانگ یک باب خانه در نی ریز-

اعیانی ملک شامل سه اتاق خواب،سالن، آشپزخانه و سرویس می باشد. ساختمان درب از حیاط و نمای دیوار آجری می باشد.

همچنین ملک دارای انشعاب آب،برق و گاز می باشد. که ملک مزبور به مبلغ سه میلیاردو چهارصدو هشتاد میلیون ریال ارزيابي وقطعي گرديده است همچنين به اعلام بستانکار ملک مورد مزایده فاقد بيمه میباشد لذا ششدانگ ملک فوق الذکر به مشخصات اعلام شده از ساعت..................

ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خانه 200 متری در خیابان20 متری امام حسین(ع)
مزایده خودرو سواری پراید مدل 1383 رنگ یشمی
مزایده یک باب خانه به در دروازه سعدی شیراز
مزایده پراید سایپا مدل1388 دوگانه سوز (بنزین وگاز) سفید روغنی

برچسب ها: مزایده ملک در نی ریز مزایده ششدانگ یک باب خانه ملک دارای انشعاب آب،برق و گاز

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.