}


مزایده ششدانگ یکبابخانه و سه باب مغازه (ایران مزایده)


مزایده ششدانگ یکبابخانه و سه باب مغازه (ایران مزایده)
Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194128
استان برگزاری: اصفهان
قیمت : 4,000,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/08/28
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایدهششدانگ یکبابخانه و سه باب مغازه -طبق نظر کارشناس رسمی حسب تصویر پاسخ استعلام بانک بشماره 4/94/22962 مورخ 1394/09/25 صادره توسط شهرداری منطقه 4 اصفهان ، کاربری زمین بشماره کد نوسازی 4/6/14531/16 مسکونی ، بنای موجود مشتمل بر دو واحد مسکونی ، سه واحد تجاری و یک انبار در زیر زمین و در طرح های عمرانی قرار ندارد . همچنین به وجود پخ به ابعاد 2/50 در 2/50 متر در شمال غرب پلاک اشاره گردیده که در زمان بازدید وجود ندارد. اعیانی های موجود در پلاک در زمان بازدید ، مشتمل است بر دو طبقه ساختمان طبقه اول به صورت یک واحد مسکونی به مساحت حدود 140 مترمربع ، طبقه همکف سه دهانه مغازه (به صورت دو واحد تجاری ) مجموعا به مساحت حدود 30 مترمربع و یک واحد مسکونی به مساحت حدود 160 مترمربع بانضمام انباری به مساحت حدود 12 مترمربع در طبقه زیرزمین ، عبارت است از اسکلت دیوار باربر و ستون های قوطی فلزی.........................................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده قیرپاش، کشنده از نوع کامیون زباله کش لیلاند سوپر کمپ دو محور 6 چرخ مدل 1358 (موتور شش سیلندر دیزلی)

مزایده خودرو پژو 206 رنگ : مشکی مدل : 81

مزایده سمند LX رنگ : سفید مدل : 93

مزایده پراید sx131 به شماره انتظامی 649 ل 72 ایران 43 به رنگ سفید مدل 1390

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.