مزایده آپارتمان مسکونی در بناب(ایران مزایده)

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194122
استان برگزاری: تبریز
قیمت : 440,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/08/28
مهلت شرکت در مزایده : 1399/09/18
شرح آگهی مزایده:
مزایدهآپارتمان مسکونی در بناب-طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ 4.400.000.000ريال بحروف بمبلغ چهارمیلیاردوچهارصد میلیون ریال ارزيابي شده و اعیانی پلاك فوق بتنی در طبقه سوم وداراي انشعابات آب وبرق وگاز كه برابر گزارش مامور اجرا ملك مزبور در تصرف مالک مي باشد.....................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی سواری سایپا تیپ تیبا به رنگ اصلی خاکستری مدل 96
مزایده وانت نیسان رنگ : آبی مدل : 80 در شهر مراغع
مزایده خودروی پژو تیپ 405GLX-XU7 به رنگ خاکستری متالیک مدل 1394
مزایده خودروی سواری سایپا تیپ 131SE به رنگ سفید روغنی مدل 1393