مزایده سواری ساینا مدل 1398سفید(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 194104
استان برگزاری : همدان
قیمت : 121,000,000 تومان
تصویر2
تاریخ انتشار : 1399/08/27
مهلت شرکت تا : 1399/09/10
مزایدهسواری ساینا مدل 1398سفید-ك دستگاه اتومبيل سواری ساینا مدل 1398 به رنگ سفید روغنی سیستم سایپا نوع سوخت بنزین به شماره انتظامی........................فعلا در پارکینگ مهر متوقف میباشد از ساعت...........
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.