مزایده سواری پراید SE 131 مدل97(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194098
استان برگزاری: قم
قیمت : 75,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/08/26
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایدهسواری پراید SE 131 مدل97-

ارزیابی خودرو مورد مزایده توسط کارشناس دادگستری طبق گزارش مورخه1399/7/10 :

خودرو از نامه گلگیر عقیب سمت راست آثار برخورد و بازسازی دارد اطراف بدنه دارای خط خش جزئی می باشد چراغها صندلی ها شیشه ها اینه های خودرو سالم بود و ضعیت تزئینات و داشبورد خودرو سالم بود موتور و گریبکس خودرو سالم بود .

کارشناس رسمی دادگستری ارزش خودرو را به مبلغ 750/000/000 ریال ( هفتصدو پنجاه میلیون ریال ) ارزیابی نموده است....................

ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی پژو-206TU3 مدل 94 رنگ سفید
مزایده پژو سواری 405SLX-TU5- رنگ سفید - مدل 1398
مزایده وانت دو کابین-وینگل-CC1021PS05 - مدل 1397
مزایده پارسTU5 - رنگ مشکی - مدل 1394

برچسب ها: مزایده پراید مزایده پراید 131 در قم فروش پراید 97 تمیز

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.