}


مزایده سواری پراید SE 131 مدل97(ایران مزایده)


مزایده سواری پراید SE 131 مدل97(ایران مزایده)
Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194098
استان برگزاری: قم
قیمت : 75,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/08/26
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایدهسواری پراید SE 131 مدل97-

ارزیابی خودرو مورد مزایده توسط کارشناس دادگستری طبق گزارش مورخه1399/7/10 :

خودرو از نامه گلگیر عقیب سمت راست آثار برخورد و بازسازی دارد اطراف بدنه دارای خط خش جزئی می باشد چراغها صندلی ها شیشه ها اینه های خودرو سالم بود و ضعیت تزئینات و داشبورد خودرو سالم بود موتور و گریبکس خودرو سالم بود .

کارشناس رسمی دادگستری ارزش خودرو را به مبلغ 750/000/000 ریال ( هفتصدو پنجاه میلیون ریال ) ارزیابی نموده است....................

ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده دو دستگاه وانت نیسان آبی رنگ به مدل های 87 و 90

مزایده خودروی پراید دوگانه رنگ : سفید مدل : 92

مزایده خودرو پراید- جی ال ایکس آی-مدل 1387- رنگ سفید - به شماره انتظامی 95 د 944

مزایده خودروی سواری پراید جی ال ایکس آی- مدل 1387

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.