مزایده ششدانگ خانه پلاك صفر(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 194086
استان برگزاری : مشهد
قیمت : 6,000,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/08/26
مهلت شرکت تا : 1399/09/12
مزایدهششدانگ خانه پلاك صفر-

مشخصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش كارشناس در روز ارزيابي به اين شرح میباشد:

ملک واقع در مشهد ، خیابان اندرزگو، اندرزگو2 ، جنب پلاک 113 (خیابان تهران ، انتهای کوچه نظری ، جنب مسجد عصر ، پلاک 109 ) با پلاک ثبتی صفر فرعی از 5208 اصلی بخش 2 مشهد که در کپی سند به نام علی اصغر اردی می باشد و عرصه آن به مساحت 186.3 متر مربع با تراکم متوسط و کاربری مسکونی و اعیان در 2 طبقه جمعا به مساحت 277.56 متر مربع بازسازی شده با کف سرامیک و نمای سنگ و سقف ضربی آهنی و پنجره های آلومینیم و کابینت mdf با گرمایش شوفاژ و سرمایش اسپیلت با امتیازهای آب و برق و گاز در زمان بازدید بصورت مهمانپذیر مورد استفاده بود................

پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.