• مزایده یک قطعه زمین 1200 متر(شهریار)(ایران مزایده)

توضیحات

مزایدهیک قطعه زمین بمساحت 1200 متر-با در نظر گرفتن وضعیت ملک و متر کشی مشخص گردید بخشی از قسمت میانی ملک که در کروکی با هاشور قرمز نمایش داده شده و مساحت آن حدود 480 متر مربع است.در حریم دکل برق فشار قوی و قسمت شمالی ملک به مساحت حدود 400 متر مربع در حریم لوله 36 اینچ گاز قرار گرفته و محدوده جنوبی ملک به مساحت حدود 320 متر مربع خارج از حرایم مذکور میباشد،با بررسی و تحقیق محلی مشخص گردید مجوز و پروانه ساختمانی برای قطعه زمین مورد کارشناسی از سوی شهرداری کردزار صادر نمیگردد ولی اغلب قطعات مجاور به عنوان باغ ویلا بهره برداری میگردد و به مبلغ 3/200/000/000 ریال ارزیابی شده است/.................................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

194080

استان برگزاری

تهران

قیمت :

320,000,000 تومان
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه