• car

توضیحات

مزایدهششدانگ یک باب خانه(هشترود)-99نودو نه مترو هفتاد و نه سانتیمتر مربع واقع در طبقه همکف با قدرو السهم از عرصه و مشاعات و سایر مشترکات بانضمام پارکینگ اختصاصی قطعه یک واقع در همکف به مساحت 8/75 متر- هشت متر و هفتاد و پنج سانتیمتر مربع - محدود به حدود اربعه بشرح شمالا: دیواربدیوار است بطول 10/95 متر به ملک مجاور شماره 1262 فرعی از 161 اصلی . شرقا: در سه قسمت که قسمت دوم آن جنوبی است اول دیوار و پنجره است بطول 5/40 متر به کوچه گلستان یک دوم دیوارست بطول 2/50 متر به راه پله اختصاصی سوم دیواریست بطول 4/23 متر به راه پله اختصاصی...............................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

194077

استان برگزاری

تبریز

قیمت :

500,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه