}


مزایده ششدانگ یک باب خانه(هشترود)(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194077
استان برگزاری: تبریز
قیمت : 500,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/08/26
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایدهششدانگ یک باب خانه(هشترود)-99نودو نه مترو هفتاد و نه سانتیمتر مربع واقع در طبقه همکف با قدرو السهم از عرصه و مشاعات و سایر مشترکات بانضمام پارکینگ اختصاصی قطعه یک واقع در همکف به مساحت 8/75 متر- هشت متر و هفتاد و پنج سانتیمتر مربع - محدود به حدود اربعه بشرح شمالا: دیواربدیوار است بطول 10/95 متر به ملک مجاور شماره 1262 فرعی از 161 اصلی . شرقا: در سه قسمت که قسمت دوم آن جنوبی است اول دیوار و پنجره است بطول 5/40 متر به کوچه گلستان یک دوم دیوارست بطول 2/50 متر به راه پله اختصاصی سوم دیواریست بطول 4/23 متر به راه پله اختصاصی...............................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودرو پژو تیپ 206SD-TU5 به رنگ سفید مدل 1395

مزایده یک دستگاه جیپ مدل : 61

مزایده خودرو یک دستگاه پراید مدل : 85

مزایده خودرو پژو تیپ پارس به شماره انتظامی 814ن27- ایران /28 ،مدل ،1400رنگ سفید

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.