مزایده زمین مزروعي آبي شهر(رامهرمز)(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194074
استان برگزاری: خوزستان
قیمت : 132,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/08/26
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:

مزایدهزمین مزروعي آبي شهر

ملک فوق الذکر بنشانی رامهرمز-روستای .............وغیرمحصوربوده ودارای اعیانی باقدمت بیش از20سال ازقبیل دیواربلوکی وآجری ومحوطه سازی وپایه های برق ومحل نصب ترانس درمحل موجودبود . وهمچنین حسب الاظهاربستانکار(بانك کشاورزی شعبه مرکزی رامهرمز) دارای بیمه حوادث نمی باشد. طبق نظر كارشناس رسمي بمبلغ 1/320/000/000ريال(یک میلیاردوسیصدوبیست ميليون ریال) ارزيابي گرديده .......................

ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده پژو تيپ parsxu7 مدل 1394
مزایده پرایدsE 131رنگ نوک مدادی متالیک بنزینی سوزمدل 1395
مزایده پراید 131se مدل 1398
مزایده پنج دستگاه خودروی پراید

برچسب ها: مزایده زمین کشاورزی مزایده زمین آبی در رامهرمز فروش زیر قیمت زمین کشاورزی رامهرمز

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.