}


مزایده جي ال ايکس برنگ زرد روغني مدل95(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194062
استان برگزاری: مشهد
قیمت : 58,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/08/25
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:

مشخصات خودرو:

خودرو سواری جي ال ايکس برنگ زرد روغني مدل 1386 مي باشد

آثار بازسازي در بدنه مشاهده نشد.

لاستيک ها داراي بيش از 70% داراي عاج مي باشند.

شيشه اي و چراغ ها سالم مي باشند.

تودوزي و داشبورد سالم مي باشند.

بيمه نامه شخص ثالث خودرو تا تاريخ 1399/08/06 اعتبار دارد.

با توج به فقدان باطري بررسي وضعيت فني آن ميسر نگرديد و ارزيابي برمبناي سلامت فني صورت گرفت..............................

عدم خلافي خودرو در ارزيابي لحاظ نشده که پس از استعلام بايستي از مبلغ برآورد کسر گردد.

عليهذا با توجه به نکات مذکور ميزان ارزش پايه خودرو مبلغ 580،000،000 ريال معادل پنجاه و هشت ميليون تومان برآورد گرديد.

ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده لیفان -تیپ1800-620 -مدل1391 -رنگ=قهوه ای روشن متالیک

مزایده خودروی پرايد صبا مدل 1382 به شماره انتظامی 53 ط 276 ایران 32

مزایده خودرو پژو 405 جی ال ایکس نقره ای متالیک مدل 1390

مزایده خودرو سواری تیبا 231 مدل 1390

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.