مزایده يك دستگاه اتوبوس مدل 81(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194056
استان برگزاری: خراسان جنوبی
قیمت : 225,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/08/25
مهلت شرکت در مزایده : 1399/09/16
شرح آگهی مزایده:
مزایدهيك دستگاه اتوبوس مدل 81 -نظریه کارشناس رسمي دادگستری طی گزارش وارده به شماره 99008071 - 1399/06/27 با مشخصات ذیل : رنگ ؛ سفید روغنی ، سوخت ؛ گازوئیل ، شماره موتور ؛ 008241 و شماره شاسی 001793 ، 6 سیلندر و 6 چرخ ، مدل 1381 ، موتور و گیربکس و دیفرانسل با وضعیت کارکرده ، اتاق و بدنه دارای ضرب خوردگی (رنگ شدگی قسمت هایی از دوطرف بدنه) ، شیشه ها سالم و لاستیک ها 60 درصد آج ، وضعيت چراغ ها ، سپرها ، جلو پنجره ، صندلي و جلو داشبورد و آئینه و برف پاک کن سالم و فاقد بيمه که به مبلغ دو ميليارد و دويست و پنجاه میلیون ریال ( 2.250.000.000 ریال ) ارزیابی و بدلیل عدم وصول اعتراض قطعيت یافته است.................................................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی پراید رنگ : نقره ای مدل : 90
مزایده موتورسیکلت شهباز رنگ : نقره ای مدل : 88
مزایده خودروی وانت پیکاپ دوکابین رنگ : نقره ای مدل : 88
مزایده خودروی پراید رنگ : سفید مدل : 84