}


مزایده 8 واحد مسکونی در مشهد(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194047
استان برگزاری: مشهد
قیمت : 3,600,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/08/24
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
ششدانگ زمین بمساحت300متر-ارزیابی ششدانگ پلاک مذکور که هم اکنون به صورت 8 واحد مسکونی تبدیل شده است به مساحت عرصه 300 مترمربع (دارای 2 دفترچه مالکیت به شماره های 83/الف 078325 به تاریخ تنظیم سند 1386/10/23به نام محمدابراهیم فتح آبادی و 91/ب 527300 به تاریخ تنظیم سند 1392/06/23 به نام غلامعباس تاجی رشخواری هرکدام سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان واقع در(مشهد بلوار امیریه - امیریه60 - گنجعلی 5 - عبداللهی 2 - قطعه دوم) می باشد. ساختمان موضوع ارزیابی 5 سقف (همکف +4طبقه) و مجموعه 8 واحد مسکونی می باشد. اعیان طبق گواهی عدم خلاف شماره 12/1072699مورخ 1392/06/01به مساحت 869/79 مترمربع 4 سقف گرفته شده است و در عمل همکف پیلوت و 4 طبقه روی همکف هر طبقه دو واحد شمالی و جنوبی مشابه هم مجموعا8 واحدی به مساحت کل 1085 مترمربع است..................................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودرو پژو 206 رنگ : سفید مدل : 88

مزایده خودرو پرایدGTXI بشماره انتظامی ایران 74-531 ه 52 -رنگ سفید شیری - مدل1382

مزایده خودرو تویوتا لندکروز تیپ GX4500 مدل 2001 به شماره انتظامی 82و133-36

مزایده خودرو پراید 141 مدل 1387 به شماره انتظامی 42ق852-42

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.