• car

توضیحات

ششدانگ یک دستگاه آپارتمان در مشهد-مساحت آن وفق سند و اندازه گیری بعمل آمده ، برابر 74.16 مترمربع می باشد و دارای انباری بمساحت 5.1 مترمربع در پیلوت می باشد که در سند اعیان نوشته نشده است، ولی در محل مشاهده می شد و در گواهی صادره از سوی شهرداری هم نوشته شده است و فاقد آسانسور بوده و سیستم گرم کننده آن بخاری گازی و سیستم سرد کننده کولر آبی است و کف پذیرایی با سرامیک پوشیده شده، ولی کف دو اطاق خواب آن با موکت فرش شده است و سقف آپارتمان ، طاق ضربی بوده و نمای مجتمع مسکونی مذکور از آجر سه سانت زردرنگ می باشد و عرصه ملک بصورت دو کله و کل واحدهای مجتمع 8 واحد بوده و دارای سهیمه پارکینگ در پیلوت می باشد و حدود اربعه آپارتمان با سند مطابقت داشته و ملک در تصرف مالک بود و ارزش آن با توجه به حدود 21 سال ، عمر ساختمان و ضمن لحاظ کردن، سایر معیارها و ضوابط به قیمت 940 میلیون تومان (معادل نه میلیارد و چهارصد میلیون ریال) ارزیابی می شود.ضمنا سهم العرصه اپارتمان هم 31/14 مترمربع بوده است.

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

194041

استان برگزاری

مشهد

قیمت :

940,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه