}


مزایده ششدانگ آپارتمان در مشهد(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194041
استان برگزاری: مشهد
قیمت : 940,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/08/24
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان در مشهد-مساحت آن وفق سند و اندازه گیری بعمل آمده ، برابر 74.16 مترمربع می باشد و دارای انباری بمساحت 5.1 مترمربع در پیلوت می باشد که در سند اعیان نوشته نشده است، ولی در محل مشاهده می شد و در گواهی صادره از سوی شهرداری هم نوشته شده است و فاقد آسانسور بوده و سیستم گرم کننده آن بخاری گازی و سیستم سرد کننده کولر آبی است و کف پذیرایی با سرامیک پوشیده شده، ولی کف دو اطاق خواب آن با موکت فرش شده است و سقف آپارتمان ، طاق ضربی بوده و نمای مجتمع مسکونی مذکور از آجر سه سانت زردرنگ می باشد و عرصه ملک بصورت دو کله و کل واحدهای مجتمع 8 واحد بوده و دارای سهیمه پارکینگ در پیلوت می باشد و حدود اربعه آپارتمان با سند مطابقت داشته و ملک در تصرف مالک بود و ارزش آن با توجه به حدود 21 سال ، عمر ساختمان و ضمن لحاظ کردن، سایر معیارها و ضوابط به قیمت 940 میلیون تومان (معادل نه میلیارد و چهارصد میلیون ریال) ارزیابی می شود.ضمنا سهم العرصه اپارتمان هم 31/14 مترمربع بوده است.
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودرو پژو 206 رنگ : سفید مدل : 88

مزایده خودرو پرایدGTXI بشماره انتظامی ایران 74-531 ه 52 -رنگ سفید شیری - مدل1382

مزایده خودرو تویوتا لندکروز تیپ GX4500 مدل 2001 به شماره انتظامی 82و133-36

مزایده خودرو پراید 141 مدل 1387 به شماره انتظامی 42ق852-42

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.