• car

توضیحات

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 377 متر مربع

شامل طبقه زیرزمین بعنوان انباری و تاسیسات همکف بعنوان سه (3) واحد پارکینگ و سایر طبقات شامل چهار واحد مسکونی تک واحدی) با امکان تعبیه آسانسور ساخته شده است.مجموع مساحت مفید چهار دستگاه آپارتمان تک واحدی برابر با 790 مترمربع و جمع کل زیربنا طبقه پروانه 1287 مترمربع است. پیشرفت فیزیکی کار اجرایی در زمان بازدید اتمام اسکلت و سقف های آن دیوار چینی و تیغه بندی طبقات با بلوک سفالی و آجر اجرای لوله کشی فاضلاب با لوله پلیکا ابرسانی و گرمایش در طبقات با لوله لیمری (لوله سفید) و لوله کشی برق و قوطی گذاری در برخی از دیوارهاست طبق اظهار مالک و مدارک موجود در پرونده بدلیل اختلاف مالی با شهرداری وصدور دستور توقف کارازسوی شهرداری به شماره 503/33529مورخ 1389/04/23 عملیات اجرایی ساخت ملک مذکور ده سال پیش تاکنون متوقف شده است ................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

194005

استان برگزاری

تهران

قیمت :

مخفی

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه