مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان+پارکینگ(ایران مزایده)

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 193990
استان برگزاری: تهران
قیمت : 1,300,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/08/23
مهلت شرکت در مزایده : 1399/09/08
شرح آگهی مزایده:
مزایدهششدانگ یکدستگاه آپارتمان واقع در جنوب طبقه نهم به مساحت 71/01 متر مربع قطعه نود تفکیکی شماره پلاک .....فرعی از .....اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 3021فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 3 تهران به انضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ به مساحت 12/50 متر مربع شماره نود تفکیکی واقع در طبقه زیرزمین چهارم با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن حدود آپارتمان..............
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

خرید اشتراک ماهانه (به صرفه)

آگهی های مشابه

مزایده خودرو ی سمند LX EF7 تاکسی رنگ : زرد مدل : 96
مزایده خودروی پژو 405 تاکسی مدل : 1401
مزایده خودروی سمند LX EF7 رنگ : سفید مدل : 96
مزایده موتورسیکلت بادران لیفان رنگ : قرمز مدل : 91