}


مزایده سواری پژو پارس خاکستری84(ایران مزایده)


مزایده سواری پژو پارس خاکستری84(ایران مزایده)
Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 193981
استان برگزاری: گیلان
قیمت : 60,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/08/22
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده دستگاه خودروی سواری پژو پارس بشماره انتظامی ...س ...ایران ...مدل 1384 رنگ خاکستری متالیک بشماره موتور .....و شماره شاسی ......متعلق به آقای علیرضا عدالت حفظ آباد كه در قبال قسمتی از مطالبات خانم پاکیزه کبود مهری بابت مهریه وی بازداشت و طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ ششصد میلیون ریال ارزيابي شده،خودروی فوق از ناحیه گلگیر عقب و دور چرخ عقب آثار خوردگی و رنگ رفتگی دارد و نیاز به صافکاری و نقاشی دارد میزان کارکرد لاستیک های جلو و عقب در حد صفر کارنکرده بوده و میزان کارکرد کیلومتر 320000کیلومتر تک سوز بنزینی میباشد . دارای بیمه نامه شخص ثالث بشماره ......... از تاریخ 98/9/25 لغایت 99/9/25 نزد بیمه آسیا میباشد.........
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

پژو پارس رنگ : مشکی مدل : 83

خودروي سمند به شماره انتظامی 253ب17 سری پلاک ایران56مدل 1385 برنگ بژ

سواري لندرور مدل 1367

پژو206 به شماره انتظامی 583س25 سری پلاک ایران76مدل 1383 برنگ نقره اي

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.