• car

توضیحات

مشخصات فنی خودرو بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری:

خودروی پژو پارس مدل 1380 - شماره شاسی: ........- شماره موتور : .............

خودرو از ناحیه بدنه کامل دارای رنگ و بتونه میباشد - چراغهای عقب شکسته و شاسی ها تعمیر شده - کف صندوق عقب بازسازی شده و موتور خودرو تعویضی با شماره مغایر و شماره فعلی .......... که البته اقدامات قانونی در رصد سامانه شماره گذاری انجام شده بود . موتور وسیله خاموش بازدید شد.

خودرو دارای بیمه شخص ثالث معتبر تا مورخه 1399/11/21 نزد شرکت بیمه دانا میباشد.

کارشناس رسمی دادگستری جناب آقای سرهنگ سید صادق رسولی خودروی مذکور را به مبلغ 400/000/000 ریال (چهارصد میلیون ریال معادل چهل میلیون تومان ) ارزیابی نموده است.

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

193972

استان برگزاری

قم

قیمت :

40,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه