مزایده خودروی پژو 206مدل 1381(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 193969
استان برگزاری : قم
قیمت : 30,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/08/22
مهلت شرکت تا : 1399/09/09

مزایده خودروی پژو 206مدل 1381 - شماره شاسی: .........- شماره موتور : ........

خودرو فوق تمام رنگ بوده و از ناحیه گلگیرهای جلو و درب موتور نیز تعویضی و رنگ میباشد- گلگیرهای عقب آسیب دیده-سپرجلو و عقب شکسته است -جلو پنجره شکسته ابروئی سمت چپ جلو اسیب دیده-چراغ خطر عقب سمت راست شکسته-صندلی های خودرو فرسوده-لاستیک ها فرسوده-خودرو ازناحیه موتور دچار روغن زده گی میباشد-شاسی جلو سمت چپ و راست اثار رنگ و بازسازی دارد.شیشه های خودرو و آینه ها سالم بود.

خودرو فوق فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر میباشد.

پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.