}


مزایده ملک 3 طبقه با اسکلت فلزی (ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 193951
استان برگزاری: تبریز
قیمت : مخفی
تاریخ انتشار: 1399/08/21
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:

مزایدهششدانگ قطعه 22 تفکیکی تحت پلاک ................ فرعی از یک اصلی بخش .....تبریز به مساحت یکصد وچهل وشش متر مربع....

کارشناسان رسمی دادگستری( هیات 3 نفره )،ششدانگ پلاک فوق یک واحد آپارتمان با کاربری مسکونی در طبقه دوم ساختمان هفت طبقه که طبقه همکف به عنوان پارکینگ و شش طبقه فوقانی به عنوان واحد های مسکونی استفاده می گردند اسکلت ساختمان بصورت بتن آرمه بوده وهر طبقه شامل یک واحد آپارتمان است

ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودرو پژو تیپ 206SD-TU5 به رنگ سفید مدل 1395

مزایده یک دستگاه جیپ مدل : 61

مزایده خودرو یک دستگاه پراید مدل : 85

مزایده خودرو پژو تیپ پارس به شماره انتظامی 814ن27- ایران /28 ،مدل ،1400رنگ سفید

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.