}


مزایده یک دستگاه آپارتمان در طبقه زیر زمین(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 193945
استان برگزاری: خراسان رضوی
قیمت : 740,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/08/21
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایدهششدانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه زیر زمین به شماره پلاک........برابر نظريه كارشناس رسمي دادگستري ششدانگ به مبلغ هفت میلیاردو چهارصدو سیزده میلیون و ششصد هزار ريال ارزيابي قطعي گرديده وبه صورت یک دستگاه آپارتمان در طبقه زیر زمین که در یک آپارتمان 4 طبقه که آپارتمان مذکور با کاربری تجاری در طبقه زیر زمین مجتمع مسکونی و تجاری نوع بنا قدیمی با قدمت حدود 25 سال دارای امتیاز آب و برق و گاز مجزی و درب ..............
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی پراید صبا (جی تی ایکس) مدل 1381 رنگ سبز یشمی

مزایده خودروی سمند دوگانه رنگ : خاکستری مدل : 84

مزایده خودروی فروش یک دستگاه پژو 405 مدل : 96

مزایده پژو 405 مدل 1396 به شماره انتظامي 393 س 43 ايران 42

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.