مزایده ششدانگ اعیان یک باب منزل(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 193942
استان برگزاری: مشهد
قیمت : 500,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/08/21
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده ششدانگ اعیان یک باب منزل

حدود و مشخصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش هیات کارشناسی در روز ارزیابی به این شرح می باشد:

ملک مذکور با عرصه موقوفه استیجاری آستان قدس رضوی بوده و حدود اربعه ملک با محل تطبیق می نماید؛ طبقه همکف در تصرف مستاجر و طبقه اول ملک در تصرف مالک؛ بر اساس ...............

ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودرو چری ARRIZO 5T-AT مدل 98
مزایده وانت نیسان مدل 1392 و رنگ آبی
مزایده خودروی سواری ساینا مدل 99
مزایده تیبا 2 به شماره انتظامی 12 ایران 298 م 95 مدل 1395 رنگ اطلسی

برچسب ها: مزایده ملک در مشهد مزایده ششدانگ اعیان یک باب منزل مزایده شش دانگ زمین مشهد

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.