• مزایده  ششدانگ اعیان یک باب منزل(ایران مزایده)

توضیحات

مزایده ششدانگ اعیان یک باب منزل

حدود و مشخصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش هیات کارشناسی در روز ارزیابی به این شرح می باشد:

ملک مذکور با عرصه موقوفه استیجاری آستان قدس رضوی بوده و حدود اربعه ملک با محل تطبیق می نماید؛ طبقه همکف در تصرف مستاجر و طبقه اول ملک در تصرف مالک؛ بر اساس ...............

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

193942

استان برگزاری

مشهد

قیمت :

500,000,000 تومان
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه