}


مزایده 6دانگ يك قطعه زمین مزروعی (ایران مزایده)


مزایده 6دانگ يك قطعه زمین مزروعی (ایران مزایده)
Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 193939
استان برگزاری: ارومیه
قیمت : 495,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/08/21
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:

مزایدهشش دانگ يك قطعه زمین مزروعی به پلاك ثبتی .......

در رهن بانك قرار گرفته و طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ 4/950/000/000 ريال ارزيابي شده و پلاك فوق داراي 6754 مترمربع زیر کشت که درسمت شمال شرقی روستای بولاماچ......ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد، مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد

ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

لیفان X60 رنگ : مشکی مدل : 93

مزایده خودرو سانتافه رنگ : مشکی مدل : 2015

مزایده خودرو پراید تیپ جی تی ایکس بشماره انتظامی 991 م 69 - ایران 17 ، به رنگ : مشکی -مدل : 1382

مزایده خودرو پژوپارس به رنگ مشکی مدل 1382 در شهر شاهين دژ

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.