مزایده پژو، تیپ:UT3206، مدل 98(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 193915
استان برگزاری : کرمانشاه
قیمت : 170,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/08/21
مهلت شرکت تا : 1399/09/05

سیستم: پژو، تیپ:UT3206، مدل 1398، رنگ: سفید روغنی، ظرفیت: 5 نفر، تعداد سیلندر: 4، نوع سوخت: بنزین، تعداد محور: 2 عدد، تعداد چرخ: 4، شماره موتور: 52341، شماره شاسی: 218551EE0KJ03NAAP، مالکیت سندی فرامز رضیعی، پلاک 19-768م89. توضیحات: اسناد کامل مالکیت وسیله و بیمه نامه ها رؤیت نشد. به علت تخلیه شارژ باطری با توجه به توقف حدود یک

ساله و روشن نشدن ................

پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.