}


مزایده خودرو سواري رانا TU5(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 193882
استان برگزاری: خراسان رضوی
قیمت : 142,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/08/18
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
در خصوص قیمت گذاری یکدستگاه سواری رانا TU5 مدل 1397 سفید رنگ به شماره انتظامی................. در معیت خواهان به پارکینگ ده غیبی مراجعه و از خودرو بازدید گردید ، که ضمن بررسی اعلام نظریه کارشناسی بشرح ذیل اعلام می گردد : سواری فوق در هنگام بازدید از نظر فنی موتور - گیربکس و سایر قسمتهای فنی سالم ..................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده تعداد یک دستگاه پژو پارس xu7 مدل 1394

مزایده خودرو سمندمدل1396

مزایده خودرو يک دستگاه خودرو ال 90

مزایده خودرو وانت پیکان رنگ : سفید مدل : 90

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.