}


مزایده يک قطعه زمين کاربري مسکوني(ایران مزایده)


مزایده يک قطعه زمين کاربري مسکوني(ایران مزایده)
Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 193879
استان برگزاری: همدان
قیمت : 1,600,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/08/18
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:

شش دانگ يک قطعه زمين کاربري مسکوني

شش دانگ آن به مبلغ 16/000/000/000 ريال (شانزده میلیارد ريال)ارزیابی گردیده است وبه علت عدم انجام تعهد پلاک فوق ازساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1399/10/13از طریق مزایده به فروش می رسد. محل مزایده واقع در: همدان .....................

ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

پژو پارس رنگ : سفید مدل : 93

پژو 206 SD TU5 رنگ : سفید مدل : 94

ام وی ام رنگ : سفید مدل : 91

موتورسیکلت کویر رنگ : سفید مدل : 95

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.