• car

توضیحات

شش دانگ يک قطعه زمين کاربري مسکوني

شش دانگ آن به مبلغ 16/000/000/000 ريال (شانزده میلیارد ريال)ارزیابی گردیده است وبه علت عدم انجام تعهد پلاک فوق ازساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1399/10/13از طریق مزایده به فروش می رسد. محل مزایده واقع در: همدان .....................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

193879

استان برگزاری

همدان

قیمت :

1,600,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه