}


مزایده پژو 405 تيپ GLI(ایران مزایده)


مزایده پژو 405 تيپ GLI(ایران مزایده)
Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 193876
استان برگزاری: همدان
قیمت : 40,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/08/18
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
ششدانگ یک دستگاه سواری پژو 405 تيپ GLIرنگ يشمي مدل1383 به شماره انتظامی ایران ............دوگانه سوز دستي و شماره ...........شماره موتور ...............، که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مورخ1399/06/15 در زمان بازديد موتور روشن و آماده به کار بوده از لحاظ موتور و گيربکس عيب خاصي مشاهده نگرديد،..
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده پژو آردی رنگ : سبز مدل : 82

پژو پارس رنگ : سفید مدل : 93

پژو 206 SD TU5 رنگ : سفید مدل : 94

ام وی ام رنگ : سفید مدل : 91

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.