مزایده خودرو وانت نیسان 2400 سایپا (ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 193870
استان برگزاری : تبریز
قیمت : 72,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/08/18
مهلت شرکت تا : 1399/09/05
مزایده ششدانگ یکدستگاه خودرو وانت نیسان 2400 سایپا مدل 1381 به رنگ آبی سیر روغنی سوخت بنزینی . شماره موتور .....شماره شاسی............. c00شماره انتظامی ....ج 18 ایران ....متعلق به آقاي شهيم ..................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.