• car

توضیحات

مزایده ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 156 مترمربع قطعه اول تفکیکی به پلاک شماره .....فرعی از .... اصلی مفروز و مجزی شده از 1297 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش هفت تهران اراضی تهران نو با حدود........................ برای دیدن جزئیات اصلی اگهی باید اقدام به خرید اشتراک در سایت کنید ملک فوق واقع است در تهران خیابان دماوند ، میدان امامت

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

193864

استان برگزاری

تهران

قیمت :

3,000,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه