}


مزایده شش دانگ يك باب واحد تولیدی(ایران مزایده)


مزایده شش دانگ يك باب واحد تولیدی(ایران مزایده)
Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 193855
استان برگزاری: اردبیل
قیمت : 3,000,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/08/17
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده شش دانگ يك باب واحد تولیدی واقع در گیوی علیا بخش 8سنجبد شهرک صنعتی کوثر به پلاک ......فرعی از .....اصلی که در دفتر جلد...... ذیل ثبت 8315 صفحه 492 بنام............برای دیدن فایل اصلی آگهی باید در سایت عضو و اقدام به خرید اشتراک کنید
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده 4 دستگاه خودرو: پژو سواری آردی - پژو سواری 405glx - پیکان سواری

پژو 206 رنگ : نقره ای مدل : 83

مزایده پراید تیپ: 132 مدل 1389 رنگ سفید، شماره انتظامی 345ه77ایران 91

مزایده خودروی پژو پارس رنگ : سفید مدل : 89

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.