• car

توضیحات

ششدانگ یک باب خانه پلاک 1040/3400 به مساحت 315/20 سیصدو پانزده متر و بیست سانتیمتر مربع واقع در خورموج........................................ با قدمت 30 سال که طبق نظر كارشناس رسمي دادگستری به مبلغ 2/580/000/000 دو میلیاردو پانصدو هشتاد میلیون ريال ارزيابي شده و حدود و مشخصات آن به شرح ذیل میباشد :..........................

برای دیدن فایل اصلی آگهی و دانلود آن باید در سایت اشتراک بخرید

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

193846

استان برگزاری

بوشهر

قیمت :

285,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه