}


مزایده مزایده ششدانگ زمین در اصفهان(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 193843
استان برگزاری: اصفهان
قیمت : 950,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/08/17
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 15533شماره فرعی 15191 اصلی فرعی مفروز و مجزی از ۶۶۶۰ فرعی از اصلی مذکور قطعه یک واقع در بخش ...... ثبت اصفهان قطعه اول تفکیکی به مساحت 83/53 دسیمتر مربع (هشتاد و سه متر و پنجاه و سه دسیمتر مربع) واقع در زیرزمین منهای شصت به انضمام انباری قطعه 1 و انباری قطعه 2 و پارکینگ قطعه 1 به نشانی اصفهان خیابان...................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی دوو سیلو رنگ : کرم بژ مدل : 80

مزایده خودروی وانت پیکان رنگ : سفید مدل : 89

مزایده فروش یک دستگاه پیکان مدل : 81

مزایده اصفهان پژو 405 رنگ : نوک مدادی مدل : 84

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.