مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 193840
استان برگزاری: تبریز
قیمت : مخفی
تاریخ انتشار: 1399/08/17
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی تحت پلاک 271فرعی مفروزی از پلاک 19- اصلی بخش24 تبریز به مساحت76952متر مربع ملکی قربانعلی شادی گوارواقع در هریس،روستای مینق که...................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده پراید رنگ نقره ای مدل 1386نوع سوخت دوگانه سوز
مزایده تیبا مدل 1395 به رنگ سفید روغنی
مزایده تیبا به رنگ سفید روغنی مدل 96
مزایده پراید تیپ دی ام(هاچ بک) به رنگ مشکی متالیک 86

برچسب ها: مزایده زمین کشاورزی مزایده زمین مزروعی در تبریز مزایده زمین در هریس

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.