• car

توضیحات

پس از ابلاغ اجرائیه در مورخه 98/12/27 به مدیون و پس از طی مراحل و عملیات اجرائی ششدانگ یک دستگاه خودرو سواري پژو هاچ بک تیپ 206TU3 به رنگ سفید روغنی به شماره موتور 165A0068055 و بشماره شاسی NAAP03EE0GJ831810 بشماره انتظامی ايران.................................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

193828

استان برگزاری

تبریز

قیمت :

مخفی

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه