}


مزایده پژو هاچ بک تیپ 206TU3(ایران مزایده)


مزایده پژو هاچ بک تیپ 206TU3(ایران مزایده)
Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 193828
استان برگزاری: تبریز
قیمت : مخفی
تاریخ انتشار: 1399/08/17
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
پس از ابلاغ اجرائیه در مورخه 98/12/27 به مدیون و پس از طی مراحل و عملیات اجرائی ششدانگ یک دستگاه خودرو سواري پژو هاچ بک تیپ 206TU3 به رنگ سفید روغنی به شماره موتور 165A0068055 و بشماره شاسی NAAP03EE0GJ831810 بشماره انتظامی ايران.................................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودرو شورلت نواسی 6 رنگ : کرم مدل : 68

مزایده پراید رنگ : سفید مدل : 95

تندر 90 رنگ : سفید مدل : 88

مزایده تعدادی خودرو دانشگاه ازاد در ارس

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.