مزایده ششدانگ پلاك ثبتی در اسلامشهر(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 193813
استان برگزاری: تهران
قیمت : مخفی
تاریخ انتشار: 1399/08/15
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:

ششدانگ پلاك ثبتی 17631 فرعي از 42 اصلی مفروز و مجزا شده از 17631 فرعي از اصلي مذكور قطعه 2 واقع در بخش 12 ناحيه

اسلام شهر استان تهران ..............................................

ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده آپارتمان يافت آباد واقع در بخش 12 تهران به مساحت 52/29 متر
مزایده آپارتمان واقع در جنوب طبق دوم به مساحت نود و دو متر و سی و نه
مزایده آپارتمان واقع در طبقه سوم به مساحت 64/19مترمربع
مزایده یکدستگاه آپارتمان به مساحت 60 متر در تهران

برچسب ها: مزایده ملک در تهران مزایده زمین در تهران مزایده 6 دانگ زمین مزایده زمین در اسلامشهر

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.