}


مزایده پنج دانگ مشاع از ششدانگ دراصفهان(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 193804
استان برگزاری: اصفهان
قیمت : 2,300,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/08/14
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
تمامت پنج دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي 247 فرعی از 141 اصلی واقع در خميني شهر بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس اصفهان خیابان امام خمینی خیابان ک............................. که حسب نامه شماره ..................-1399/7/23 ثبت اسناد خميني شهر تمامت پنج دانگ مشاع از ششدانگ پلاك مذکور به نام سياوش......
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودرو پراید هاچ بک مدل 1386

مزایده یک دستگاه وانت مزدا دوکابین رنگ : خاکستری مدل : 77

مزایده خودرو پژو تيپ ROA مدل 1387 ( دو گانه سوز ) CNG

مزایده خودروی وانت نیسان رنگ : آبی مدل : 62

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.