مزایده ششدانگ واقع در شهرک صنعتی(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 193789
استان برگزاری: یزد
قیمت : مخفی
تاریخ انتشار: 1399/08/14
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
ششدانگ پلاک 20 فرعی از یک فرعی 6526 بخش 26 یزد واقع در شهرک صنعتی .......به شماره صفحه 546 و دفتر 12 به نام شرکت تعاونی صنایع پیشرو سرام یزد ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است باحدود و مشخصات :
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودرو سواری پراید سایپا 111 سفید رنگ مدل 1394
مزایده ساینا به رنگ سفید روغنی و مدل 1397
مزایده خودرو وانت مزدا تیپ CARA2000i مدل 1396 به رنگ نقره ای
مزایده خودرو ی فولکس به رنگ سفید روغنی مدل 1384

برچسب ها: مزایده ششدانگ در اردکان مزایده زمین در یزد مزایده زمین در شهرک صنعتی

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.