}


مزایده پنج دانگ و سی و چهار سیر و نه مثقال(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 193786
استان برگزاری: مازندران
قیمت : مخفی
تاریخ انتشار: 1399/08/14
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
پنج دانگ و سی و چهار سیر و نه مثقال و دو نخود و دو گندم و یک ارزن از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی شماره دو هزار و نهصد و چهل و شش فرعی از یک اصلی مفروز و مجزا شده از دو هزار و ششصد و پنجاه و سه فرعی از اصلی مذکور قطعه دو بخش پنج ثبت ساری تحت عنوان یک باب واحد تجاری واقع در ساری بلوار.......
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودرو پژو روآ رنگ : مشکی مدل : 88

مزایده خودرو زانتیا رنگ : سفید مدل : 89

مزایده خودرو سمند تیپ ایکس 7 خامستری روشن متایک مدل 1384

مزایده خودرو وانت نیسان تیپ 2400 به رنگ آبی -روغنی مدل 1377

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.