• car

توضیحات

پنج دانگ و سی و چهار سیر و نه مثقال و دو نخود و دو گندم و یک ارزن از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی شماره دو هزار و نهصد و چهل و شش فرعی از یک اصلی مفروز و مجزا شده از دو هزار و ششصد و پنجاه و سه فرعی از اصلی مذکور قطعه دو بخش پنج ثبت ساری تحت عنوان یک باب واحد تجاری واقع در ساری بلوار.......

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

193786

استان برگزاری

مازندران

قیمت :

مخفی

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه