مزایده ششدانگ و مازاد اول و دوم یک دستگاه آپارتمان(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 193771
استان برگزاری: مازندران
قیمت : 630,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/08/13
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
ششدانگ و مازاد اول و دوم یک دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتی سیزده هزارو چهل و دو فرعی از هزارو نهصدو هفتاد فرعی از بیست و پنج اصلی بخش شانزده ثبت قائمشهربه مساحت 140/80 متر مربع واقع در سمت.....
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده ملک أمل استان مازندران به مساحت 349.6 متر
مزایده خانه در خیابان شهید صالحی به مساحت 790 متر مربع
مزایده سواری پراید مشکی متالیک تیپ صبا GTXI دنده اتوماتیک مدل 1382
مزایده وانت پیکان و مدل 1387 به رنگ سفید روغنی دارای اطاق غیر فابریک سقف

برچسب ها: مزایده اپارتمان قائم شهر مزایده اپارتمان مازندران

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.