مزایده شش دانگ يك باب/قطعه پلاك ثبتی(ایران مزایده)(ایران مزایده)

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 193765
استان برگزاری: کرمانشاه
قیمت : مخفی
تاریخ انتشار: 1399/08/13
مهلت شرکت در مزایده : 1399/08/28
شرح آگهی مزایده:
شش دانگ يك باب/قطعه پلاك ثبتی 1 (یک) فرعی از 2778 (دو هزار و هفتصد و هفتاد و هشت) اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور قطعه واقع در بخش 2 شهر ناحیه یک استان کرمانشاه به مشخصات مالکیت: مالکیت شهرداری به عنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت اصلی.....
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی نیسان پاترول به شماره 954ل24/ایران19،سفید رنگ،دوگانه سوز دستی (بنزین و گاز)مدل سال 1377
مزایده خودروی سمند تیپ LX مدل 1386 رنگ نقره ای متالیک
مزایده خودروی سمند تیپ معمولی مدل 1390رنگ سفید روغنی
مزایده خودروی ماکسیما اتومات رنگ : نقره ای مدل : 82