مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی (ایران مزایده)(ایران مزایده)

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 193762
استان برگزاری: مازندران
قیمت : 2,500,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/08/13
مهلت شرکت در مزایده : 1399/09/10
شرح آگهی مزایده:
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت یکصدونود و هشت مترمربع و نود و یک دسیمترمربع به شماره سه هزار و دویست و سی و یک فرعی از چهل و یک اصلی مفروز و مجزا شده از شصت و چهار فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش چهار رشت که سند مالکیت تعویضی بشماره چاپی 221750 سری د سال 97 با شماره دفتر الکترونیکی .............
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

خرید اشتراک ماهانه (به صرفه)

آگهی های مشابه

مزایده خودروی پژو 405 رنگ : مشکی مدل : 91
مزایده هیوندای وراکروز IX55-3800cc مدل و رنگ: 2010 - مشکی متالیک
مزایده وانت نیسان - به شماره انتظامی ایران 82 - 225 ص 57 مدل : 1385
مزایده وانت نیسان رنگ : آبی مدل : 83