}


مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی (ایران مزایده)(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 193762
استان برگزاری: مازندران
قیمت : 2,500,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/08/13
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت یکصدونود و هشت مترمربع و نود و یک دسیمترمربع به شماره سه هزار و دویست و سی و یک فرعی از چهل و یک اصلی مفروز و مجزا شده از شصت و چهار فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش چهار رشت که سند مالکیت تعویضی بشماره چاپی 221750 سری د سال 97 با شماره دفتر الکترونیکی .............
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودرو پژو روآ رنگ : مشکی مدل : 88

مزایده خودرو زانتیا رنگ : سفید مدل : 89

مزایده خودرو سمند تیپ ایکس 7 خامستری روشن متایک مدل 1384

مزایده خودرو وانت نیسان تیپ 2400 به رنگ آبی -روغنی مدل 1377

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.