مزایده یک باب منزل مسکونی(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 193732
استان برگزاری : خراسان رضوی
قیمت : مخفی
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/08/12
مهلت شرکت تا : 1399/09/03

مزایده یک باب منزل مسکونی

برای اطلاعات بیشتر آگهی را دانلود کنید

پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.