مزایده پراید هاچ بک 111 رنگ سفید مدل 90(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 193705
استان برگزاری : قم
قیمت : 40,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/08/11
مهلت شرکت تا : 1399/08/26

پراید هاچ بک 111 - رنگ سفید ، مدل 1390

ارزیابی خودرو مورد مزایده طبق گزارش کارشناس دادگستری : ..........

پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.