مزایده یکدستگاه سواری ام وی ام مدل 1397(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 193666
استان برگزاری: شيراز
قیمت : 96,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/08/11
مهلت شرکت در مزایده : 1399/09/02
شرح آگهی مزایده:

یکدستگاه سواری ام وی ام مدل 1397

بشماره 93 ایران 23 م 829

ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی پراید رنگ : سفید مدل : 82 ارسنجان
مزایده خودروی پرایدصبا به شماره 62 ق 615 ایران 7393 مدل 1386 رنگ بدنه نقره ای متالیک دوگانه سوز
مزایده پراید مدل:۱۳۸5 ،رنگ:نقره ای
مزاایده خودروی وانت نیسان رنگ : آبی مدل : 84 در شهر استهبان