آگهی و شرایط مزایده سپند پی کی مدل 84 (ایران مزایده)(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 193573
استان برگزاری : مشهد
قیمت : 19,000,000 تومان
تصویر2
تاریخ انتشار : 1399/08/03
مهلت شرکت تا : 1399/08/13

مزایده فروش یک دستگاه

سپند پی کی آی

رنگ : آبی

مدل : 84

پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.