آگهی و شرایط مزایده پراید مدل 90 (ایران مزایده)(ایران مزایده)

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 193537
استان برگزاری: فارس
قیمت : 38,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/08/03
مهلت شرکت در مزایده : 1399/08/06
شرح آگهی مزایده:

مزایده فروش یک دستگاه

پراید 131 SL

رنگ : سفید

مدل : 90

ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

خرید اشتراک ماهانه (به صرفه)

آگهی های مشابه

آگهی و شرایط مزایده پراید مدل 93 (ایران مزایده)(ایران مزایده)
آگهی و شرایط مزایده ال 90 مدل 92 (ایران مزایده)(ایران مزایده)
آگهی و شرایط مزایده 4 دستگاه اتوبوس شهری مدل 1388 (ایران مزایده)(ایران مزایده)