}


آگهی و شرایط مزایده پراید مدل 93 (ایران مزایده)(ایران مزایده)


آگهی و شرایط مزایده پراید مدل 93 (ایران مزایده)(ایران مزایده)
Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 193525
استان برگزاری: فارس
قیمت : 65,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/08/02
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:

مزایده فروش یک دستگاه

پراید

رنگ : سفید

مدل : 93

ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

آگهی و شرایط مزایده پراید مدل 90 (ایران مزایده)(ایران مزایده)

آگهی و شرایط مزایده ال 90 مدل 92 (ایران مزایده)(ایران مزایده)

آگهی و شرایط مزایده 4 دستگاه اتوبوس شهری مدل 1388 (ایران مزایده)(ایران مزایده)

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.