• مزایده و حراجی بزرگ 1100 دستگاه موتورسیکلت  به مدت محدود (موسسه اقتصادی)

توضیحات

مزایده بزرگ 1100 دستگاه موتورسیکلت به مدت محدود (موسسه اقتصادی)
زمان بازدید چهارشنبه مورخ 30 خرداد ماه 1403 از ساعت 9.00 الی 16.00
زمان برگزاری حراج پنج شنبه مورخ 31 خرداد ماه 1403 از ساعت 10.30 الی 14.00 می باشد

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

598381

استان برگزاری

قزوین

قیمت :

مخفی
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه